Beach

ספר עיון חדש מאת בארי אבידן

תכלת וארגמן

"יצירה מקיפה ומרשימה המציגה את התפתחות תלבושות הפולקלור הישראליות לריקוד על במה כמייצגות את הישראליות, אופייה ותרבותה"

ההזמנה התקבלה בהצלחה :)